Technológia – technologické možnosti:

 • Sústruženie do D 490 x 750
 • Frézovanie a vyvrtávanie X 500
  • Y-500
  • Z –500
 • Brúsenie na plocho 300x1500
 • Brúsenie na guľato D250x750
 • Povrchové kalenie D 30x300

Sústruženie:

 • CNC sústruh TORNADO T6M
 • CNC sústruh HAAS ST 10Y
 • CNC sústruh HAAS ST 30
  • Sústruh SN 40

Frézovanie:

 • CNC VERTIKÁLNE OBR.CENTRUM HAAS VF 1
 • CNC VERTIKÁLNE OBR.CENTRUM HAAS VF 2
 • CNC VERTIKÁLNE OBR.CENTRUM HURCO VMX 24
 • CNC HORIZONTÁLNE OBR.CENTRUM LH 500A PINACLE
 • Frézky FGS 32/40, FV 25 ,F315 K

Brúsenie:

 • Brúska BPH 300 na plocho
 • Brúska BPV 300 x 1500 2 ks
 • Brúska KUF 250x750 na guľato
 • Brúska na ostrenie náradia BN 102

Delenie:

 • Pásové píly- BOMAR STG 220G
 • Tabuľové nožnice NTC 2000

Vŕtanie:

 • Vŕtačka VR 4A

Povrchové kalenie:

 • VF- GV 22

Referencie

 

Odorínska cesta 3, 052 01 Sp. Nová Ves, SLOVENSKO

Tel.: +421 534 411 686, Fax.: +421 534 411 685, +421 534 297 568
E-mail: extos@extos.sk