Cenník vlastných výrobkov

Cenník sústružníckych nožov

Ceny uvedené v cenníku su konečné ceny bez DPH. Informácie o dodávkach a rabatové podmienky na tel. číslach 053 4464007 , 053 4411685.

(235 kb)
(134.03 kb)

Ceny medených kladív

Medené kladivá ponúkame vo veľkostiach 250 , 500 , 750 , 1000 ,1500 g. Taktiež je možnosť dodávky aj z iných materialov , mosadz alebo hliník. Ceny v cenníku sú konečné ceny bez DPH. Informácie o dodávkach , rabatových podmienkách a cenách iných rozmerov kladív na tel. číslach 053 4464007, 053 4411685.

(33.81 kb)

Cenník ponúkaného sortimentu

Cenník ma informatívny charakter. Podrobnosti na tel. čísle 053,4464007 alebo 053,4411685.

 

Odorínska cesta 3, 052 01 Sp. Nová Ves, SLOVENSKO

Tel.: +421 534 464 007, Fax.: +421 534 411 685
E-mail: extos@extos.sk